Nejbližší akce

Návštěva rodičů
1. května se seminář otevře pro naše rodiče a příbuzné, kteří budou moci nahlédnout, kde vlastně jejich dítky studují a tráví čas. Budeme společně slavit eucharistii a poobědváme... [čti více]
Návštěvy ve farnostech, tzv. "Dobrý pastýř"
O víkendu Dobrého pastýře (letos 4.-6- květen) navštívíme různé farnosti v našich diecézích, podle možností se také budeme setkávat s mládeží, vést různé pobožnosti a poznávat... [čti více]
Pouť za povolání
13. května se připojíme k arcidiecézní pouti za povolání na Svatou Horu u Příbrami. Jste srdečně zváni, abyste se také připojili, ať už fyzicky účastí na pouti nebo duchovně,... [čti více]
Svatojánské Navalis
I letos se zúčastníme svatojánských slavností Navalis.
Rekolekce
Poslední rekolekci letošního formačního roku pro nás bude mít otec biskup Pavel Posád.
1 2
facebook twitter LINKUJ flickr digg    
ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ
KONTAKTY     |     DOKUMENTY KE STAŽENÍ     |     PARTNEŘI     |     ODKAZY
© 2009 UNIVERZITA KARLOVA, ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ | design by: MVP design

ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ